DTU Center for Hygiejnisk Design

Danmark har en meget høj fødevaresikkerhed. Producenter af både udstyr og fødevarer stiller høje krav til, at udstyr til fødevareindustrien kan rengøres ordenligt.

På DTU Center for Hygiejnisk Design kan producenter få deres udstyr testet og vurderet i henhold til internationale retningslinjer for rengøringsvenligt design. Centret kan herefter certificere udstyr, så producenten har bevis for, at det kan gøres forsvarligt rent.

Centret forbinder nytænkning, udvikling, design og kvalitet med forskning og undervisning, og er det eneste EHEDG- og DANAK-autoriserede testcenter i Danmark. DANAK er Den Danske Akkrediteringsfond og EHEDG er European Hygienic Engineering and Design Group.

Centret benytter metoder, som visualiserer dårlige designløsninger, der giver anledning til mikrobiel forurening af udstyret.

Centret tilbyder også vejledning og efteruddannelse baseret på kompetencer indenfor mikrobiologi, materialeteknologi, procesteknologi, fødevareteknologi og forskning.

DTU Fødevareinstituttet leder DTU Center for Hygiejnisk Design.

Centerets testrig er sponsoreret af GEA og Alfa Laval.

Som det eneste testcenter i Skandinavien, er DTU Center for Hygiejnisk Design EHEDG autoriseret.